یه نصیحت

به اونایی که تازه میخوان وارد دانشگاه بشن، در کنار درس خوندن 🙂

  • یه حرفه یاد بگیرین واسه پول درآوردن

  • یه زبان یاد بگیرین واسه مهاجرت

  • یه ورزش یاد بگیرین واسه سلامتی جسمتون

  • یه ساز هم یاد بگیرین واسه آرامش روحتون

بدونین و موفق‌‎تر وارد جامعه بشین .)