✨وقتی حوصلمون سر میره چیکار کنیم؟✨
یه نوشیدنی جدید و خنک درست کنیه کتاب خوب انتخاب کن وبخون

کمد لباساتو مرتب کنیه غذای خاص و جدید درست کن

یه زبان جدید یاد بگیر

چیزایی که بخاطرش شکرگزاری رو بنویس