نمایشگاه آثار علمی و هنری دبستانی ها  با حضور والدین محترم دانش آموزان، مربیان مربوطه و مربی تخصصی درس هنر در تاریخ 19 بهمن ماه 1401 و در محل دبستان مجتمع آموزشی گام آفتاب برگزار شد.

در این نمایشگاه آثار علمی و هنری دبستانی های گام آفتاب به نمایش گذاشته شد.

پروژه های علمی دانش آموزان پایه های چهارم دبستان، پنجم دبستان و ششم دبستان شامل موضوعاتی همچون منظومه شمسی و سیارات، ساخت عطر، ساخت صابون، ساخت شمع و ساخت اسلایم هستند.

پروژه های علمی دانش آموزان پایه های دوم دبستان و سوم دبستان شامل موضوعاتی مانند شب و روز، چهار فصل، چرخه آب، و سیارات منظومه شمسی هستند.

نمایشگاه آثار علمی و هنری
نمایشگاه آثار هنری

نمایشگاه آثار هنری دانش آموزان دبستانی مجتمع آموزشی گام آفتاب

دانش آموزان اول دبستان تا ششم دبستان آثار هنری خود را که با سبک های مختلفی مثل آبرنگ، گواش، مداد شمعی، مداد رنگی، و پاستل به وجود آورده بودند را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند.

بازدید اولیا
بازدید اولیا
پروژه علمی پایه های دوم و سوم

شب و روز، چهار فصل، چرخه آب و منظومه شمسی

(پایه های دوم و سوم)