برگزاری جشن قرآن برای دبستانی ها

1400/9/1 7:55:41

برگزاری جشن فرآن برای دانش آموزان دبستانی مجتمع آموزشی گام آفتاب در این مراسم دانش آموزان با قرآن کتاب دینی خود بیشتر آشنا شدند