کادر اداری

کادر اداری1400/3/15 8:35:27

 مجتمع آموزشی گام آفتاب


اکرم اصغری, مدیریت دبستان

کارشناسی علوم تربیتی گرایش آموزش ابتدایی

14 سال سابقه معاونت در مجتمع آموزشی شهرزاد

3سال مدیریت در مجتمع آموزشی شهرزاد


مرضیه خوشنویسان, معاونت متوسطه
کارشناسی تکنولوژی نرم افزار

فرحناز شهسواری, معاونت آموزشی

کارشناسی مدیریت بازرگانی


لیلا صفاری , معاونت آموزشی

شهربانو قراییان, معاونت فناوری

زهره علوی, طراح آموزشی

با پیوستن به مجتمع آموزشی گام آقتاب از آینده ای روشن لذت ببرید!

در صورتی که شما هم میخواهید به دانش آموزان این مجتمع بپیوندید، فرم زیر را تکمیل نمایید تا همکاران ما با شما تماس بگیرند

تکمیل فرم پیش ثبت نام

New Courses

Contact Info

1600 Amphitheatre Parkway New York WC1 1BA

تلفن: 1.800.458.556 / 1.800.532.2112

فاکس: 458 761-9562

وب: ThemeFusion

نوشته‌های تازه