شرکت دانش آموزان پرتلاش متوسطه دوره اول

در مسابقات برنامه نویسی جشنواره خوارزمی با همراهی دبیر توانمندشان سرکار خانم دباغیان