بدون چند ماه تمرکز و پشتکار بالا برای هدفت میتونه تورو ۵ سال تو زندگی جلو بندازه پس اگه
صبح ها زودتر بیدار میشی..
شبا دیر تر میخوابی..
بیشترت از دیروزت تلاش میکنی..
درس میخونی..
کار میکنی..
زحمت میکشی و..
مطمئن باش یه روز به خودت میگی همینو میخواستم دمت گرم مَن!