نفرات برتر نیمسال اول تحصیلی در مقطع متوسطه اول

نفرات برتر پایه هفتم مجتمع آموزشی گام آفتاب

منتخب پایهه هفتم

النا رنجبر 20  *  پانیذ نمازیان 20  *  سارینا خطیبی 20  *  کیمیا امینی 20  *  آیلین مهرورز 20  *  یسنا قموشی 20  *  دلناز مجرد عباسی 20  *  النا بناگر 20  *  رامیسا امینیان 20  *  ترنم حیدری 20  *  باران میرزا رمضانی 20

سارا فرهنگ زاد 19.79  *  نیوشا رنجبر 19.50  *  هونیا عطار پور  19.29  *  پانته آ مشیر نژاد 19.86  *  نیایش قوانینی 19  *  نسترن کرمی 19.64  *  روشا محتشم 19.79  *  هلیا اسد 19.79  *  یکتا داوودی 19.93  *  پانیا درویش 19.86  *  مهرسا گدازگر 19.86  *  آترینا مهشید فر 19.75  *  ثنا رنجبر 19.29  *  نگار جوانشیر 19.79  *  سما عطرگیر 19.93  *  آگرین اسدی 19.79  *  وانیا واحد 19.36  *  اویتا طهماسبی 19.71  *  تارا کریم پور 19.29  *  آرنیکا شریفی 19.57  *  آیلین قدیانی 19.71  *  باران دشتی 19.79  *  پدیده خلیلی 19.36  *  یسنا گنجی 19.29  *  چکامه فارسی 19.71  *  آترینا خسر.ی 19.14  *  شایلین عسگرنیا 19.64  *  پارمیدا کیا 19.29  *  آناهیتا رزقی 19.86  *  ملیسا هادیلو 19.29  *  سیده یگانه عسگری 19.86  *  مانترا لطفی 19.36  *  هستی تقی پور 19.93  *  به آفرین حبیبی 19.64  *  باران ایوزیان 19.79  *  مائده حسین پور 19.57  *  پارمین صدقی 19.86

منتخب پایه هشتم و نهم

نفرات برتر پایه هشتم مجتمع آموزشی گام آفتاب

مبینا ایزدی 20  *  تینا شهبازی علوی 20  *  آنیتا قبادی 20  *  ساینا کوچکی 20  *  هستی عینی 20  *  تینا عزت پور 20  

آیلین صفی خانی 19.93  *  آرمیتا درویشی 19.86  *  آندیا داوودیان 19.93  *  آرنیکا نظامی 19.64  *  پارمیدا امینی 19.93  *  آنیتا درویشی 19.57  *  ریحانه رنجبر 19.86  *  کیمیا اجلالی 19.57  *  طهورا کلانتری 19.43  *  سیده دلارام موسوی 19.86  *  ویونا لبخنده  19.36  فاطمه احد پور 19.71  *  آرینا صفایی  19.29

نفرات برتر پایه نهم مجتمع آموزشی گام آفتاب

برانوس عبادی 20  *  کیمیا فولادبری 20  *  سوگل عاقلی 20  *  الناز اتابکی 20  *  آیلین خدا بخشی 20  *  غزاله قیامتی 20

عسل کشاورز 19.86  *  ریحانه بهمنی 19.86  *  آرمیتا مرادی 19.64  *  ملینا باباپور  19.93  *  نگار ابراهیمی 19.93  *  رومینا روئین 19.79  *  فاطمه محمدیان 19.71  *  رومینا استاد اسداله 19.71  *  مهشید مرادپور 19.21  *  هانیه حق گو 19.14  *  ملیکا خزلی 19.07