برگزاری جشن فرآن برای دانش آموزان دبستانی مجتمع آموزشی گام آفتاب

در این مراسم دانش آموزان با قرآن کتاب دینی خود بیشتر آشنا شدند

جشن قرآنجشن قرآن
جشن قرآن