اعضاء شورای دانش آموزی دبستان

تارا مهکی
پارمیس معصومی
سیده آنیسا رنجبر
سوگند بادکوبه
نازنین بنی عامریان
آیناز نیکو نهاد
رها درگاهی

اعضاء شورای دانش آموزی متوسطه اول

کیمیا فولاد بری
هلنا حمودی
درسا حسینی مقدم
الینا مرادی
سوگل عاقلی
برانوس عبادی
ملینا باباپور

24 مین دوره انتخابات شورای دانش آموزی مجتمع آموزشی گام آفتاب در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول برگزار شد که نتایج این انتخابات به شرح زیر می باشد.

نتایج انتخابات شورای دانش آموزی در مقطع دبستان:

1- تارا مهکی پایه چهارم  با 22 رای به عنوان عضو اصلی

2- پارمیس معصومی پایه ششم با 18 رای به عنوان عضو اصلی

3- سیده آنیسا رنجبر پایه پنجم با 17 رای به عنوان عضو اصلی

4- سوگند بادکوبه پایه ششم با 17 رای به عنوان عضو اصلی

5- نازنین بنی عامریان پایه ششم با 17 رای به عنوان عضو اصلی

 

6-آیناز نیکو نهاد پایه ششم با 13 رای به عنوان عضو علی البدل

7- رها درگاهی پایه پنجم با 9 رای به عنوان عضو علی البدل

 

نتایج انتخابات شورای دانش آموزی در مقطع متوسطه اول:

1- کیمیا فولادبری پایه هشتم با 26 رای به عنوان عضو اصلی

2- هلنا حمودی پایه هفتم با 23 رای به عنوان عضو اصلی

3- درسا حسینی مقدم پایه هفتم با 20 رای به عنوان عضو اصلی

4- الینا مرادی پایه نهم با 19 رای به عنوان عضو اصلی

5- سوگل عاقلی پایه هشتم با 18 رای به عنوان عضو اصلی

 

6- برانوس عبادی پایه هشتم با 18 رای به عنوان عضو علی البدل

7- ملینا باباپور پایه هشتم با 18 رای به عنوان عضو علی البدل