مراسم آغاز سال تحصیلی 1400 – 1401 برگزار شد.

در این مراسم دانش آموزان با معلم های خود آشنا شده و همچنین اولیا مباحث مورد نظر خود را در این جلسه با مدیریت، معلمین و کادر مدرسه در میان گذاشتند.

قسمت اول همایش

قسمت دوم همایش