آندیا داودیان عزیز دانش آموز پایه ی ششم کسب مقام سوم کشوری در مسابقات اسکیت شما، باعث افتخار و سربلندی مجموعه است.