اردو مطالعاتی نوروز 1402

تقویم آموزشی

اساتید گام آفتاب

نمونه سوالات

سالن مطالعهاساتید

دروس

جناب آقای خانی بیگ

ریاضیات

جناب آقای مهمان دوست

ادبیات

جناب آقای عبداللهیان

فیزیک

جناب آقای نیک پنجه

زیست

جناب آقای معینی

شیمی

سرکار خانم بهنام 

فلسفه و منطق

سرکار خانم تقی پور

هندسه و گسسته

جناب آقای زنگنه

معارف و عربی

جناب آقای پیروزان مهر

اقتصاد و روانشناسی

سرکار خانم پهلوان زاده

دپارتمان زبان