سودا شرافت-پس انداز

کارآفرینی- نیایش قوانینی

سبک های شغلی

ثنا رنجبر و نگار جوانشیر

یادگیری سواد مالی، با شیوه‌های متنوع مانند گفت‌وگو، بازی، مطالعه سرگذشت، تولید پادکست، ترجمه مقاله، راه‌اندازی نمونه کسب‌وکارهای کوچک و … اثرگذاری بالاتری خواهد داشت. گروهی از دانش‌آموزان گام آفتاب، مجموعه پادکست‌های 《مافین》 را تولید کرده‌اند.

در هر قسمت این پادکست‌ها یک موضوع سواد مالی را توضیح خواهند داد.