در حال حاضر هیچ وبیناری برگزار نمی  شود.  برای اطلاع از زمان برگزاری وبینار ها ما را در صفحه Gamaftab  دنبال کنید