فوری و مهم

اطلاعیه آزمون رغبت و تواناییمطابق با بخشنامه آموزش و پرورش،انجام این آزمون که مرتبط با هدایت تحصیلی عزیزان هست ،در سامانه مای مدیو(my.medu.ir)توسط دانش آموزان اجباری است.

ابتدا از لینک زیر وارد سامانه شوید(کاربری:کدملی و رمزعبور:سریال شناسنامه)

مطابق با تصاویر عمل کنید.