...

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

دپارتمان مشاوره

با گام افتاب شاد زندگی کنید.

بسته شماره 5

بهمن 11ام, 1402|

نمیشه به زندگی روزهای بیشتری اضافه کرد ولی میشه به روزهامون زندگی بیشتری ببخشیم حـالِ‌ خـوب نصیب لحظه‌هاتون

بسته شماره 4

بهمن 4ام, 1402|

راز زندگی این است که بفهمیم هر روز یک معجزه است شما همین یک زندگی را دارید دیگر هرگز متولد نخواهید شد پس تا میتوانی زندگی را زندگی کن...

بسته شماره 3

دی 29ام, 1402|

یادآوری روزانه: ۱- قدم‌های کوچیک پیشرفته. ۲- احساساتِ شما با ارزشه. ۳- شما مجبور نیستید کامل باشید. ۴- اشکالی نداره اگر روز بدی داشتی. ۵- درخواستِ کمک نشونه‌ی ضعف نیست. ۶- شما لایق این هستید [...]

بارگزاری مطالب بیشتر