📱عادت های زیر رو جایی یادداشت کن و هر روز  انجام بده، این روش کمک می‌کنه هر روز  پیشرفت کنی: #مشاوره

1- جسمی :*️⃣

خواب

آبرسانی به بدن

تحرک و ورزش

پیاده روی

تمرین تنفس

سبزیجات بیشتر

2- ذهنی :*️⃣

مطالعه

خودشناسی

موسیقی

هدف گذاری

مراقبه

جملات تاکیدی

3- احساسی :*️⃣

کاهش استرس

شکرگذاری

خلوت با خود

ژورنال نویسی

سرگرمی

سطح سروتونین