«إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا»

سلام بر کسانی که گمان می‌کننددنیا به آخر رسیده

و دیگر راهیبرای آنها باقی نمانده،

و نمی‌دانندکه خدا بعد از هر سختی راهراحتی برای آنها فراخ نموده♥️