هشت راه برای خداحافظی با تنبلی:

1- یه چک لیست از کارای روزانت تهیه کن

2- شبا زود بخواب و صبح ها زود بیدار شو

3- سخت ترین کار رو همون ابتدای روز انجام بده

4- برای انجام کارهات جایزه تایین کن

5- از حواشی فاصله بگیر و فقط روی کارت تمرکز کن

6- از خودت انتظارات بیش از حد نداشته باش

7- در طول روز موزیک های شاد و انگیزشی گوش کن

8- از مدیتیشن کمک بگیر