سال نو می شود . زمین نفسی دوباره می کشد. برگ ها به رنگ سبز در می آیند و گل ها لبخند می زنند و پرنده های خسته برمی گردند.

حلول سال نو و بهار پر طراوت را که نشانه ی قدرت لایزال الهی است به شما خانواده ی بزرگ گام آفتاب تبریم و تهنیت عرض نموده و سالی سرشار از برکت و معنویت را از درگاه خداوند متعال و سبحان برای شما خواهانیم.

اولیای عزیز و گرامی:

تعطیلات طولانی مانند عید ، نباید در استمرار آموزش و پرورش وقفه ای ایجاد نماید به همین منظور در جهت تداوم یادگیری در طول تعطیلات مجموعه ای در قالب عیدانه تهیه و در اختیار دانش آموزان عزیز قرار گرفته است.

انتظار می رود اولیای گرامی فرزندانشان را طوری راهنمایی کنند تا در طول تعطیلات هر روز مقداری از وقت خویش را به این مجموعه اختصاص دهند.امیدواریم با همکاری شما در نیل به اهداف عالی آموزش و پرورش که همانا تربیت صحیح و کارامد نسل آینده این مرز و بوم می باشد دست یابیم.

نحوه ارسال : روز 14 فروردین ماه هر درس در کارسنج بارگذاری می شود و تا 15 فروردین مهلت ارسال و آپلود پاسخ ها وجود دارد.

دانلود عیدانه دانش آموزان اول ابتدایی از لینک زیر:

عیدانه اول دبستان

نحوه ارسال : روز 14 فروردین ماه هر درس در کارسنج بارگذاری می شود و تا 15 فروردین مهلت ارسال و آپلود پاسخ ها وجود دارد.

دانلود عیدانه دانش آموزان دوم ابتدایی از لینک زیر:

عیدانه دوم دبستان

نحوه ارسال : روز 14 فروردین ماه هر درس در کارسنج بارگذاری می شود و تا 15 فروردین مهلت ارسال و آپلود پاسخ ها وجود دارد.

دانلود عیدانه دانش آموزان سوم ابتدایی از لینک زیر:

عیدانه سوم دبستان

نحوه ارسال : روز 14 فروردین ماه هر درس در کارسنج بارگذاری می شود و تا 15 فروردین مهلت ارسال و آپلود پاسخ ها وجود دارد.

دانلود عیدانه دانش آموزان چهارم ابتدایی از لینک زیر:

عیدانه چهارم دبستان

نحوه ارسال : روز 14 فروردین ماه هر درس در کارسنج بارگذاری می شود و تا 15 فروردین مهلت ارسال و آپلود پاسخ ها وجود دارد.

دانلود عیدانه دانش آموزان پنجم ابتدایی از لینک زیر:

عیدانه پنجم دبستان

نحوه ارسال : روز 14 فروردین ماه هر درس در کارسنج بارگذاری می شود و تا 15 فروردین مهلت ارسال و آپلود پاسخ ها وجود دارد.

دانلود عیدانه دانش آموزان ششم ابتدایی از لینک زیر:

عیدانه ششم دبستان

دانلود عیدانه دانش آموزان هفتم متوسطه از لینک زیر:

پیک نوروزی هفتم

دانلود عیدانه دانش آموزان هشتم متوسطه از لینک زیر:

پیک نوروزی هشتم

دانلود عیدانه دانش آموزان نهم متوسطه از لینک زیر:

پیک نوروزی نهم