اطلاعیه مهم پایه های دهم و یازدهم

. تمام دروس (بجز دروس رنگی شده) در آزمون دی ماه (آزمون ترم اول) بصورت حضوری برگزار می شود.

ساعت برگزاری امتحانات پایه دهم و یازدهم راس ساعت 8:30 الی 10:30

دانش آموزان گرامی حتما با پوشش موجه حضور بعمل آورید.

با در نظر گرفتن شرایط برگزاری امتحانات حضوری پروتکل های بهداشتی (تب سنج و ضد عفونی کردن و فاصله گذاری اجتماعی و …) در مدرسه لحاظ شده و رعایت آن الزامی می باشد.

امتحانات
امتحانات ترم اول